İki yaşamlı canlı ne demek ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Iki Yasaml Canllar: Tanm ve Ozellikleri

Iki yasaml canllar (diplobiontik canllar), canllarn yasam donguleri srasnda iki farkl biyolojik yasama gecisi soz konusu olan canllar olarak tanmlanr. Iki yasaml canllar, cogu zaman bitki ve hayvanlar arasnda bulunur ve bu tur canllarn genel olarak uc farkl bileseni vardr: haplontik, diplontik ve haplodiplontik. Haplontik yasam dongusu, canllarn tek hucreli yasamlarn gosterirken, diplontik yasam dongusu cift hucreli yasamlarn temsil eder. Haplodiplontik yasam dongusu ise, bitkiler ve hayvanlar arasndaki iki yasaml canllarn yasam dongusunu temsil eder.

Haplontik Yasam Dongusu

Haplontik yasam dongusunde, canl once bir zigot seklinde olusur ve bu zigot uc farkl hucre dongusunun urunu olan sporozoit, gametofit ve kametofit hucrelerine ayrlr. Bu hucreler, cogalma icin gerekli olan haplonik yasam dongusunun kritik parcalardr. Zigot, sporozoit hucrelerine ayrlarak canlnn cogalmasna olanak saglar. Sporozoit hucreleri, gametofit hucrelerine donuserek cogalma surecini surdurur. Gametofit hucreleri, kametofit hucrelerine donuserek cogalmaya devam eder ve bu hucreler de, haplontik yasam dongusunun diger unsurlaryla birlikte, canlnn yasamn surdurmesine olanak saglar.

Diplontik Yasam Dongusu

Diplontik yasam dongusu, canllarn cift hucreli yasamlarn temsil eder. Bu yasam dongusunde, canllar genellikle bir zigotdan baslar ve bu zigot, haplontik yasam dongusunde oldugu gibi, sporozoit, gametofit ve kametofit hucrelerine ayrlr. Zigotun ayrlmas, sporozoit hucrelerinin cogalmasna olanak saglar. Sporozoit hucreleri, gametofit hucrelerine donuserek cogalma surecini surdurur. Gametofit hucreleri ise, kametofit hucrelerine donuserek cogalmaya devam eder. Kametofit hucreleri, diplontik yasam dongusundeki diger unsurlarla birlikte, canlnn cift hucreli yasamn olusturur.
 
Üst