Bitkide boğum ne demek ?

Valance

Global Mod
Global Mod
Bitkide Bogum Nedir?

Bitkilerin tumu bir butun olarak degerlendirilemez veya tanmlanamaz. Bitkileri cogunlukla tek tek hucrelerden olusan, kompleks bir sisteme bolduk. Bu sistem bitkide bogum olarak adlandrlr. Bitkide bogum, bitkilerin bunyesinde meydana gelen bolunmeyi ifade eder.

Bitkilerin hucreleri cogunlukla ksmi bir bolunmeyle elde edilir, bu bolunme bitkide bogum olarak bilinir. Bogum, bitkinin kendini tekrarlayan ozellikleriyle ortaya ckan, farkl bolumlerden olusan yapsn belirtir. Bitkide bogum, bitkinin anatomik, morfolojik ve fizyolojik bolumlerini tanmlamaya yardmc olur.

Bitkide Bogumun Onemi

Bitkide bogum, bitkilerin morfolojik ve fizyolojik bolumlerinin tanmlanmasn ve anlaslmasn kolaylastrr. Bogum, bitkilerin birkac ozelliklerini ayrntl olarak incelememizi saglar. Bitkide bogum, bitkilerin ureme veya cogalma sureclerinin anlaslmasn kolaylastrr. Bitkide bogum ayn zamanda bitkilerin ozelliklerinin analiz edilmesine ve bitkiyi daha iyi anlamaya yardmc olur.

Bitkide Bogumun Farkl Sekilleri

Bitkide bogum farkl sekillerde olabilir. Bu bogumlar, bitkilerin morfolojik ve fizyolojik ozelliklerinin anlaslmasna yardmc olur. Bitkide bogum baslca su sekillerde olabilir; Meristemik bogum, Apikal bogum, Primer bogum, Sekonder bogum, Tertiary bogum ve Quaternary bogum.

Sonuc

Bitkide bogum, bitkilerin ozelliklerinin anlaslmasn ve analiz edilmesini kolaylastran onemli bir kavramdr. Bitkide bogum, bitkilerin ureme veya cogalma sureclerinin incelenmesine ve anlaslmasna yardmc olur. Bitkide bogum, bitkilerin farkl bolumlerini ve ozelliklerini tanmlayan farkl sekillerde olabilir.
 
Üst