Glasi ne demek coğrafya ?

Valance

Global Mod
Global Mod
Glasi, coArafya alanAnda kullanAlan bir terimdir. Genel olarak, glasiyi, AAzA14lmez, yumuAak, amorf, sA14rekli veya katA, maddelerin bir arada bulunmasA olarak tanAmlayabiliriz. Glasi, Azellikle kayaAlarAn veya kayaAlarAn parAalarAnAn AAzA14lmesi, sAvA halde birleAmesi veya katA halde yapAAmasA ile oluAur. Bu maddeler, glasiyi karakterize eden Azellikleri gAsterir.

Glasiyi OluAturan Maddeler

Glasiyi oluAturan maddeler, genellikle sAvA veya katA halde bulunur. SAvA maddeler, glasiyi oluAturan Azellikleri gAsteren AAzA14nA14r minerallerdir. ArneAin, silisyum dioksit (SiO2) silika, alA14minyum dioksit (Al2O3) alA14minyum, magnezyum dioksit (MgO) magnezyum, kalsiyum dioksit (CaO) kalsiyum veya sodyum dioksit (Na2O) sodyum gibi. KatA maddeler ise, basit silisleri veya sAvA fazda AAzA14lmeyen silisleri iAerir. ArneAin, saf silis kumu veya karbonatlarA gibi.

Glasiyi OluAturan FarklA Mekanik Azellikler

Glasi, farklA mekanik Azellikleri iAeren Aoklu maddelerden oluAur. Bunlar, fiziksel Azellikler, kimyasal Azellikler ve mekanik Azellikler olarak sAnAflandArAlAr. Fiziksel Azellikler, glasinin kArAlma, Aizilme veya kArAlma AzelliAini gAsterir. Kimyasal Azellikler, glasinin suda AAzA14nA14rlA14AA14nA14, asit ve alkalilerde AAzA14nA14rlA14AA14nA14 veya diAer kimyasal Azelliklerini gAsterir. Mekanik Azellikler, glasinin esnekliAini, direncini, sertliAini veya diAer mekanik Azelliklerini gAsterir.

Glasiyi OluAturan FarklA Fiziksel Azellikler

Glasi, farklA fiziksel Azellikleri iAeren Aoklu maddelerden oluAur. Fiziksel Azellikler, glasinin rengini, Aeklini, kAvamAnA veya diAer fiziksel Azelliklerini gAsterir. Renk, genellikle glasinin AAzA14lmeyen maddelerine gAre deAiAir. Aekil, genellikle glasinin sAvA veya katA halde bulunan maddelerinin karAAAmAna gAre deAiAir. KAvam ise, glasinin farklA sAvA veya katA halde bulunan maddelerinin karAAAmAna gAre deAiAir.
 
Üst