Itikat ve akaid ne demek ?

Valance

Global Mod
Global Mod
Itikat ve Akaid Nedir?

Islam dusuncesinde itikat ve akaid, Islamn temel ilkelerini ve kurallarn iceren ogretilerdir. Iki terim arasnda onemli farklar vardr. Itikat, Islamn dogru inancn ve ogretilerini kitaplar, hadisler veya diger yazl kaynaklar araclgyla ogrenen kisinin inanclarn ifade eder. Akaid, ayn kaynaklardan ogrenen kisinin dini ilke ve kurallara bagl kalmasn ifade eder.

Itikatn Onemi

Islam inancnn temel ilkelerini ve kurallarn kavramann en onemli yolu, itikat ogrenmektir. Islamiyette itikat, Islamn kendi kendine tanml dogru inancdr. Islama gore, itikat, Allaha inanmak, Onun kutsallgn kabul etmek, Onun her seyi uzerinde hakimiyeti kabul etmek ve Onun kutsallgnn ifadesi olan Kuran ve Sunneti kabul etmektir. Bu inanclar, itikat uzerinde kesin olarak kabul edilir.

Akaidn Onemi

Akaid, Islamn temel inanclarnn yan sra Islamn kurallarna bagl olmak anlamna gelir. Islamiyette, akaid, Allahn Sunnetine bagl kalmay ve Allahn kurallarn yerine getirmek anlamna gelir. Ozellikle, namaz klmak, oruc tutmak, zekat vermek ve diger ibadetleri yerine getirmek akaidin onemli unsurlarndandr.

Sonuc
Itikat ve akaid, Islamn temel inanclarn ve kurallarn kavramann onemli yollardr. Itikat, Islamn temel inancn ve ogretilerini ifade ederken, akaid, Allahn Sunnetine bagl kalmay ve Allahn kurallarn yerine getirmek anlamna gelir. Itikat ve akaidin, Islamiyetin temel ilkelerini kavramann onemli yollar oldugu unutulmamaldr.
 
Üst