Şeffaf cila nedir ?

Valance

Global Mod
Global Mod
Seffaf cila, bir akrilik esasl cila karsmdr. Genellikle geleneksel cilalardan daha hafif ve hafifce parlaktr. Seffaf cilalar, cogunlukla ahsap yuzeylerin uzun sureli korunmas amacyla kullanlr. Ayn zamanda, tahris edici plastik gibi diger yuzeylerden de yararlanabilir.

Seffaf Cila Nasl Uygulanr?

Seffaf cila uygulamas, bir cila uygulamasna benzer. Oncelikle, yuzeyin temiz ve kuru oldugundan emin olmalsnz. Ardndan, varsa mevcut cilay kazyarak temizleyin veya calsacagnz alan, cila uygulamak icin temiz bir bezle silin. Son olarak, seffaf cilay, kolayca uygulayabilmek icin, bir frca veya bir pamuklu bez kullanarak, yuzeye yayn.

Seffaf Cila Icerdigi Malzemeler

Seffaf cilalar, akrilik kopuk, kucuk miktarlarda kimyasal koruyucu ve bitki yag icerir. Bu malzemeler, yuzeyi korur ve ayn zamanda yuzeyin parlaklgn korumasn saglar.

Seffaf cila ile faydalar

Seffaf cila, daha saglam bir koruma saglar. Ahsap yuzeyleri arndrr ve parlaklk icin uygun bir yuzey olusturur. Ayn zamanda, seffaf cilayla kullanlan diger yuzeyleri de koruyan kimyasal bilesenleri icerir. Seffaf cila uzun sureli korumay garanti eder.
 
Üst