Tok laf ne demek ?

Valance

Global Mod
Global Mod
Tok laf; cogu kisi tarafndan kullanlan, anlaslmas zor ve uzun konusmaya verilen isimdir. Genel olarak, tok laf, konusma ya da yazda cok fazla detay kullanlarak, cok uzun bir sure konusulan veya yazlan konulara verilen bir terimdir. Bu konusmalar veya yazlar, konu hakknda detayl bilgi vermeyi amaclamakta, ancak fazla detay kullanlarak uzun sureli konusmalar veya yazlar haline gelmektedir.

Tok laf, cogu zaman konusma ya da yaz tarznn kendisine ozgudur. Ozellikle akademik konusmalarda veya yazlarda, cok fazla bilgi kullanmaya calslmas nedeniyle, cok uzun konusma veya yazlarn olusmasna neden olmaktadr. Ozellikle egitimciler, ogrencilere tok laf kullanma teknikleri ogretmeye calsrlar. Bu teknikler ogrencilere, konular hakknda daha detayl konusma ve yaz yazma becerileri kazandrmay hedefler.

Tok lafa ozgu baz ozellikler vardr. Oncelikle, konusma veya yazda fazla bilgi kullanlmasdr. Tok laf, konu hakkndaki detaylarnn belirtilmesiyle ozellikle bilimsel ve akademik konusmalarda ve yazlarda sklkla kullanlr. Bunun yan sra, tok laf, konusma veya yaznn uzun surmesini de saglar. Konusmann veya yaznn uzun surmesi, konu hakkndaki detaylarn daha iyi anlaslmasn saglamaktadr.

Tok laf, ozellikle akademik konusmalarda ve yazlarda kullanlmaktadr. Ancak, tok lafn yanls kullanldg durumlar da vardr. Bazen, tok laf, cok fazla detay kullanlarak konusmalarn ve yazlarn uzun surmesine neden olarak, anlaslmas guc hale gelmektedir. Bu nedenle, tok lafn kullanmnda dikkat edilmesi gereken onemli bir husustur.
 
Üst